Transistor PDF Datasheets

transistor Catalog

Pinakabagong transistor Data Sheet

 • bahagi Walang
 • tagagawa
 • paglalarawan
 • BC 847BL3
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistor(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 847BT
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 847BW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 847C
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 847CW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 847PN
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN/PNP Silicon AF Transistor Array(NPN/PNP纭呮斁澶у櫒鏅朵綋绠¢樀鍒? 
 • BC 847S
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistor Array(NPN纭呮斁澶у櫒鏅朵綋绠¢樀鍒? 
 • BC 848A
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 848AW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 848B
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 848BL3
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistor(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 848BW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 848C
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 848CW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 849B
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 849BW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 849C
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 849CW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭) 
 • BC 850B
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN 纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?,楂樼數娴佸?鐩? 
 • BC 850BW
 • Siemens Semiconductor Group 
 • NPN Silicon AF Transistors(NPN纭呮斁澶у櫒鍨嬫櫠浣撶?锛岄珮鐢垫祦澧炵泭)